Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

w środy od 10:00-12:00
telefon: 24 367-26-01, fax 24 264-75-09
plock@psse.waw.pl lub psse.plock@pis.gov.pl

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Płocku została utworzona w 1975 roku

Obszar działania Stacji obejmuje: Miasto Płock na prawach powiatu, Powiat płocki (15 gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród)

Czerwony napis

Strona główna

Aktualności

Szkolenie osób pobierających próbki wody do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że organizuje szkolenie osób pobierających próbki wody do badań.

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 w budynku PSSE Płock ul. Kolegialna 20 - sala nr 1, godz. 11.00.i obejmować będzie zagadnienia dotyczące:
- regulacji prawnych i normatywnych w zakresie pobierania próbek wody

- kwestii technicznych - protokołowania procesu pobierania próbek wody

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez PPIS w Płocku.

Odpłatność za szkolenie dotyczy osób nie będących pracownikami Inspekcji Sanitarnej i wynosi ok. 145,00 zł brutto (z 23% stawką podatku VAT) płatne w kasie PPIS w Płocku lub przelewem.

Zgłoszenia dokonywać na wypełnionych kartach przesłanych do dnia 08.11.2019 pod adresem mailowym: hkl.plock@psse.waw.pl.

 

Czytaj więcej