Aktualności

Archiwum aktualności

Trzymaj Formę VII edycja cd.

PSSE w Płocku przedstawia informacje dotyczące zakończenia formalnej weryfikacji do Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia"Trzymaj Formę!" oraz szczegółowy wykaz zakwalifikowanych szkół i prezentację P. Marty Tomaszewskiej Pielacha nt. Działania przemysłu w zakresie ograniczenia spożycia cukrów w diecie konsumentów w Polsce

Czytaj więcej

,,Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”

 

Oddział Promocji Zdrowia Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, przy współpracy z Lasami Państwowymi, po raz kolejny, organizuje wystawę grzybów  pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Główny Inspektor Sanitarny, a patronat medialny Radio Plus Warszawa.

 

Celem wystawy jest zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych z tematyką profilaktyki zatruć grzybami, cechami identyfikującymi najważniejsze grzyby jadalne i podobne do nich, często z nimi mylone, grzyby trujące.

Na wystawie prezentowane będą modele grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego, tak, aby łatwiej można było dostrzec różnice między nimi – czasem niezwykle subtelne. W miarę możliwości pokazane będą  również okazy świeżych grzybów, a także inne składniki runa leśnego. Przekazywane treści wzbogacą plansze ilustrujące różnice między gatunkami grzybów.

Podczas wystawy będzie można obejrzeć prace laureatów konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów pt. „Leśne inspiracje”, nad którym patronat honorowy objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

 

Wystawa będzie  czynna w dniach od 21 września do 7 października  2016 r., w siedzibie  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno  - Epidemiologicznej  w Warszawie, przy ul. Żelazna 79      (I piętro),

Wystawa  będzie  udostępniona  dla szkół  -  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz. 9.00 – 1400 , po wcześniejszym zarezerwowaniu godziny zwiedzania a  w soboty i w niedziele , dla ogółu społeczeństwa, w godzinach 1000 – 1700.

Informacji udzielają i zapisy prowadzą specjaliści Oddziału Promocji Zdrowia WSSE pod nr tel. (22) 432-10-02.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Plakat do pobrania

Zbieranie grzybów w Polsce jest bardzo popularne, a dla wielu ludzi stanowi hobby lub formę spędzania wolnego czasu na łonie natury. Grzyby są chętnie spożywane ze względu na walory smakowo – zapachowe, a przez pewną grupę ludności traktowane są często jak potrawa główna.
Grzyby nie powinny stanowić dania podstawowego, ponieważ nie zawierają wszystkich składników odżywczych niezbędnych do rozwoju i wzrostu organizmu człowieka i są produktami ciężkostrawnymi. Nawet grzyby jadalne spożyte w nadmiernych ilościach lub niewłaściwie przygotowane czy przechowywane mogą wywołać zaburzenia żołądkowe.


Zalecenia przy zbieraniu grzybów:

 • Zbieraj tylko grzyby znane, co do których nie masz wątpliwości (warto korzystać z atlasów);
 • Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;
 • Nie oceniaj grzybów sobie nieznanych na podstawie smaku. Wiele grzybów trujących ma smak łagodny lub lekko słodkawy, np. śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy;
 • Grzyby zbieraj wyłącznie do łubianek lub przewiewnych koszyków, a nie do plastikowych wiader i toreb foliowych, w których ulegają zaparzeniu i zepsuciu;
 • Nie zbieraj grzybów bardzo młodych oraz starych i przejrzałych, nasączonych wodą, nadjedzonych przez ślimaki czy zapleśniałych, gdyż łatwo o pomyłkę w rozpoznaniu gatunku. Nieprzestrzeganie tej zasady jest m.in. przyczyną mylenia muchomora sromotnikowego z gołąbkiem zielonawym czy też gąską zielonką lub czubajką kanią;
 • Grzyby wykręcaj z podłoża tak, aby nie uszkodzić grzybni;
 • Nie niszcz żadnych grzybów, także trujących, ponieważ są potrzebne w ekosystemie leśnym;
 • W dniu zbioru oczyść grzyby i jak najszybciej przygotuj z nich potrawę;
 • Ponieważ grzyby psują się łatwo i szybko, jedz je bezpośrednio po przyrządzeniu i nie przechowuj zbyt długo;
 • Unikaj błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki). Nie oceniaj też gatunków grzybów na podstawie smaku – grzyby śmiertelnie trujące nie są gorzkie w smaku;
 • Nie spożywaj nadmiernych ilości potraw grzybowych, szczególnie wieczorem, ponieważ są one ciężkostrawne;
 • Nie podawaj potraw z grzybów małym dzieciom, osobom starszym i chorym;
 • Pamiętaj, że pierwszymi objawami wszystkich zatruć grzybami są nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka;
 • Nie zbieraj grzybów będących pod ochroną, nawet jeśli są jadalne, np. smardza jadalnego. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765);
 • W przypadku wystąpienia po spożyciu grzybów nudności, bólów brzucha, biegunki, podwyższonej temperatury należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.


W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, można skorzystać z bezpłatnej porady edukacyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku. Swoje zbiory należy dostarczyć w ciągu 12 godzin od zbioru. Nie udzielamy informacji na temat grzybów nie dostarczonych w całości (nie należy ucinać trzonu) oraz grzybów przechowywanych w torebkach foliowych. Nie identyfikujemy także grzybów poddanych obróbce termicznej oraz zamarynowanych.

 
UWAGA!
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Plocku udzielają jedynie porad edukacyjnych w zakresie rozpoznawania gatunków grzybów.


Plansze edukacyjne do pobrania:

Budowa grzyba

Rodzaje zatruć grzybami

Grzybowe pomyłki

Muchomory

Inne grzyby

Inormacja dla podmiotów leczniczych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 960) od dnia 15 lipca br. podmioty lecznicze, przed dokonaniem wpisu działalności do rejestru, nie są już obowiązane ubiegać się o wydanie decyzji przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mimo powyższego, sam obowiązek posiadania pomieszczeń i urządzeń odpowiadających wymaganiom wynikającym z rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń, o którym mowa w art. 17 i 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) pozostaje bez zmian.

W takim stanie rzeczy, mając na względzie doniosłość kwestii związanych z prawidłowym przygotowaniem pod względem sanitarnym pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego Inspekcja Sanitarna będzie miała dostęp do aktualnych danych. W ramach współpracy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Zdrowia będzie informować na bieżąco Państwową Inspekcje Sanitarną o każdym przypadku zarejestrowania nowego podmiotu leczniczego, czy też zmiany miejsca udzielania świadczeń lub rozszerzenia działalności podmiotów już zarejestrowanych.

Information for pilgrims

 

1 marca 2016 Światowy Dzień Walki z Otyłością

1 marca 2016 Światowy Dzień walki z Otyłością - zobacz prezentację

Nie lekceważ grypy. Chroń siebie i innych

 

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy, przy czym pamiętać należy, że za zakażanie odpowiadają głównie 3 ich typy: A , B, C.

Pojawiają się także mutacje wirusa grypy typu A, powodujące zachorowania o nierzadko ciężkim, a nawet śmiertelnym przebiegu, np.:

 

 • H1N1 – wywołał tzw. „hiszpankę” (pandemia 1918-1919r.) i „świńską grypę” (pandemia 2009r.)
 • H5N1 – wywołuje w ostatnich latach tzw. „ptasią grypę”
 • H1N2 – wywołuje grypę ludzi i świń

 

Co kilka lat „nawracają” epidemie wywołane konkretnym wirusem grypy. Obserwuje się cykle epidemiczne - co 1-3 lata dla wirusa typu A, a dla wirusa typu B - co 2-4 lata.

Grypa szerzy się drogą oddechową. Wirus grypy atakuje na całym świecie. Największą zakaźność notuje się w okresie objawowym infekcji.

Należy pamiętać, iż w okresach epidemicznych do objawów wiążących się z największym prawdopodobieństwem istnienia grypy, należą kaszel i gorączka. Natomiast u chorych z temperaturą poniżej 38°C i nie kaszlących, rozpoznanie grypy jest znacznie mniej prawdopodobne. Gorączka może jednak nie wystąpić, np. u osób w starszym wieku. Występowanie i nasilenie objawów zależy nie tylko od wieku, ale również od stanu ogólnego i odporności pacjenta. W związku z tym, wirus u jednych osób może powodować infekcję o łagodnym przebiegu, a u innych doprowadzić do ciężkich powikłań lub nawet do śmierci.

 

Objawy grypy

 • nagły początek
 • gorączka >39°C(1-2 dni)
 • dreszcze, ból głowy, stawów, mięśni
 • osłabienie i rozbicie ogólne
 • katar (nie zawsze)
 • suchy kaszel (często)
 • ból gardła

 

Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

 • stosuj coroczne regularne szczepienia ochronne
 • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
 • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,
 • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel lub płyn do rąk albo zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki podczas podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
 • w miejscach publicznych, środkach transportu unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
 • unikaj masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi ludźmi w transporcie publicznym - zwłaszcza podczas dłuższych podróży,
 • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,
 • przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność zgłoś się do lekarza. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie idź do pracy, zostań w domu do czasu ustąpienia objawów.

Nowa strona PSSE w Płocku

Szanowni Państwo.

PSSE w Płocku informuje, iż z dniem 01.02.2016r. uruchomiono nową stronę www.

W związku z tym strona jest w trakcie aktualizacji i uzupełniania ważnych dla Państwa informacji.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za jakiekolwiek niedogodności