Przejdź do treści

O nas

Oddział Laboratoryjny jest wydzieloną komórką w strukturach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

Oddział Laboratoryjny PSSE działa w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. mazowieckiego i wykonuje badania i pomiary dla potrzeb działalności Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego, a w szczególności dla obszaru miasta Płocka i powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, płońskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żuromińskiego.

Zadania statutowe realizowane są w zakresie: higieny środowiska, higieny pracy i epidemiologii.

Wykonujemy badania i pomiary zgodnie z polskimi normami (PN), normami europejskimi (EN) i międzynarodowymi (ISO) lub zgodnie z opracowanymi własnymi procedurami badawczymi.

Korzystamy z najnowszych technik analitycznych z zastosowaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu analitycznego. Badania wykonujemy metodami klasycznymi i instrumentalnymi.

Obiekty naszych badań to: woda, woda do spożycia, środowisko pracy oraz próbki biologicznego materiału ludzkiego.

W Oddziale Laboratoryjnym pracuje wysoko wykwalifikowany personel. Wysoki poziom fachowości personelu utrzymywany jest przez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Potwierdzeniem kompetencji jest uzyskiwanie pozytywnych wyników w badaniach biegłości.

Od 29.08.2005 r. Oddział Laboratoryjny posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB-630. Uzyskany certyfikat potwierdził wdrożenie systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji. Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnienie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-630 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

Oddział Laboratoryjny wykonuje również działalność usługową na podstawie umów/zleceń w obszarze higieny środowiska, higieny pracy i epidemiologii.

Ceny badań wykonywanych na zlecenie klientów zawarte są w "Cenniku badań laboratoryjnych" dostępnym w siedzibie stacji.

Laboratorium gwarantuje rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań oraz przestrzega praw klienta w zakresie zachowania poufności wobec wyników badań i tożsamości klientów.

Zakres prowadzonych badań i sposób przekazywania wyników jest ustalany indywidualnie do potrzeb klienta.

                                                         

Zakres akredytacji AB 630                               Członek rzeczywisty Klubu POLLAB Nr 621

W celu zbadania zadowolenia klientów Oddziału Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie i odesłanie do nas mailem lub pocztą ankiety