Przejdź do treści

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Sekcji: mgr inż. Danuta Bronowska

Dane teleadresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
ul. Kolegialna 20
09-402 Płock
tel: 24 367 26 19
hdim.plock@psse.waw.pl