Przejdź do treści

Informacja z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

Informacja z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017 na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku

Pracownicy pionu higieny dzieci i młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku w dniach 22.-29.08.2016r. przeprowadzili kontrole szkół w ramach przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017. Kontrolami objęto 20 placówek w tym 12 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 5 zespołów szkół. Wzorem lat ubiegłych oceny końcowej dokonano na podstawie danych uzyskanych podczas przeprowadzonych kontroli i na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół. Ocenę opracowano na podstawie informacji uzyskanych z 96,5% zewidencjonowanych typów szkół objętych nadzorem.

 

Mając na uwadze charakter prowadzonych prac remontowych stwierdzono, że remonty kapitalne przeprowadzono w 17 szkołach podstawowych w 5 gimnazjalnych i w 8 zespołach szkół.

Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego:

 • Remont pomieszczeń bloku żywieniowego (wymiana glazury i terakoty, wykonanie gładzi ścian i sufitów, wymiana podłóg, częściowy zakup nowego sprzętu)
 • Wymiana punktów świetlnych w szatniach, salach gimnastycznych i w salach lekcyjnych,
 • wymiana podłóg na korytarzach i szatni, pomieszczeniach dydaktycznych, sanitariatach,
 • zainstalowanie nowe pracowni komputerowej,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup nowych stolików i krzeseł i regałów,
 • zakup szafek do przechowywania odzieży wierzchniej i przechowywania podręczników

i pomocy szkolnych, wymiana glazury i terakoty,

 • wykonanie gładzi ścian i sufitów i malowanie,
 • wydzielenie pomieszczeń szatni, siłowni i pomieszczeń sanitarnych z natryskami,
 • wykonanie nowych obudów na kaloryfery,
 • zakup nowych bramek i drabinek,
 • wymiana glazury, terakoty,
 • wymiana białej armatury,
 • wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej,
 • zainstalowanie kabiny prysznicowej dla oddziału       przedszkolnego,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników i obudów na kaloryferach,
 • wymiana części pokrycia dachowego i naprawa orynnowania,
 • wymiana drzwi wejściowych,
 • wymiana hydrantów wewnętrznych,
 • termomodernizacja budynku szkoły,
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 • budowa nowego placu zabaw,
 • montaż poidełek w szkole,
 • montaż na schodach zewnętrznych platformy dla osób niepełnosprawnych,
 • ułożenie nowej nawierzchni przed szkołą,
 • budowa boiska lekkoatletycznego ORLIK,
 • adaptacja pomieszczeń na pokój pedagoga i logopedy remont ścian, podłóg, zakup nowych mebli.

 

Remonty będą kontynuowane:

 • W 1 szkole podstawowej – budowa chodnika łączącego szkołę z placem (termin zakończenia 30.09.2016r.)
 • w 1 szkole gimnazjalnej - remont i modernizacja bloku żywnościowego (termin zakończenia 10.10.2016r.)

 

Z przeprowadzonych kontroli, jak i informacji uzyskanych od dyrektorów, stwierdzono, że szkoły wszystkich typów są przygotowane do nowego roku szkolnego. Prowadzone remonty i prace modernizacyjne mają znaczny wpływ na systematyczną poprawę warunków sanitarno-higienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych. Praktycznie w każdej placówce przeprowadzono prace konserwatorsko - porządkowe i drobne prace remontowe. Różniły się one zakresem oraz ilością zaangażowanych środków. W czasie kontroli oceniających przygotowanie do nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół informowali o otrzymaniu znacznie mniejszych nakładów finansowych na remonty i inwestycje.