Przejdź do treści

Żywienie Zbiorowe

Nowe rozporządzenie "sklepikowe"

W dniu 1 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Powyższe rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 września 2016 r. w odniesieniu do sprzedaży produktów w sklepikach szkolnych. Natomiast w żywieniu zbiorowym przewidziano okres przejściowy. Do 31 grudnia 2016 r. w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty mogą być stosowane grupy środków spożywczych określone w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. U.  z 2016 poz. 1256).

Zobacz Rozporządzenie

 

Żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

Rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach obowiązuje we wszystkich placówkach oświaty.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami rozporządzenia podpisanego 26 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

rozporządzenie (728.0 KiB)

Wróć