Przejdź do treści

Kalendarium/Wytyczne

Wytyczne na 2020 rok

WYTYCZNE do planowania działań prozdrowotnych w zakresie oświaty zdrowotnej w placówkach nauczania i wychowania w 2020r.

Realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.

Przedszkola

 1. „Skąd się biorą produkty ekologiczne” ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli (dzieci 5, 6-cio letnie).

Termin sprawozdania: 22 maja 2020 (kwestionariusz   dla przedszkola).

 1. Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” (dzieci 5, 6-cio letnie).

Termin sprawozdania: 20 czerwca 2020 (kwestionariusz dla przedszkolnego realizatora programu).

 

Szkoły Podstawowe

 1. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” dla: uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Termin sprawozdania on–line do 5 czerwca 2020 http://trzymajforme.pl/ankieta/.

 1. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” dla uczniów klas IV szkół podstawowych.

Termin sprawozdania: 29 maj 2020 ( kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora)

 1. „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS” na lata 2017-2021(szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).

Termin sprawozdania: 12 grudnia 2020 (informacja z realizacji szkolnego koordynatora za rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021).

 

Szkoły Ponadpodstawowe

 1. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat.

Termin sprawozdania: 15 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu).

 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz życie pierwszy krok” dla młodzieży w wieku 16-19 lat.

Termin sprawozdania: 19 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora, realizatora programu).

 1. Program profilaktyki raka piersi „Zdrowe piersi są OK.!” dla młodzieży w wieku 16-19 lat.

Termin sprawozdania: 15 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora, realizatora programu).

 1. Program profilaktyki czerniaka „Znamię. Znam je?” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Termin sprawozdania: 5 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora, realizatora programu).

 1. Program profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby „Podstępne WZW” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Termin sprawozdania: 5 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora, realizatora programu).

 

Realizacja programów lokalnych, powiatowych:

 1. „Nie pal Przy mnie proszę” klasy I-III dla uczniów szkół podstawowych kontynuacja na bazie posiadanych materiałów z poprzednich edycji.

Termin sprawozdań: 20 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu)

 1. „Znajdź właściwe rozwiązanie” –dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych kontynuujących realizację w roku szkolnym 2019/2020 na bazie oprzyrządowania z poprzednich edycji.

Termin sprawozdań: 20 czerwca 2020 (kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu)

 

Inne działania oświatowo – zdrowotne, które należy uwzględnić (wszystkie placówki nauczania i wychowania):

 • Obchody „Światowego Dnia bez Tytoniu;
 • Obchody „Światowego Dnia Rzucania Palenia”;
 • Profilaktyka używania nowych narkotyków (dopalaczy);
 • Profilaktyka Wad postawy;
 • Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”;
 • Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży: „Bezpieczne wakacje 2020”  i „Bezpieczne ferie 2020”;
 • Zapobieganie wszawicy;
 • Profilaktyka zatruć grzybami
 • Kampania „Zaszczep się wiedzą” dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Realizowanie działań edukacyjnych związanych z sytuacją epidemiologiczną powiatu:

uczestniczenie w szkoleniach, naradach organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku dla przedstawicieli placówek nauczania i wychowania.

UWAGA!

Terminy sprawozdań, informacji z realizacji podano przy każdej z interwencji,

ponadto szkoły będą informowane na bieżąco przez Sekcje OZ i PZ PSSE

w Płocku oraz na stronie internetowej www.plock.psse.waw.pl

 

Sprawozdania i informacje należy przesyłać na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku (09-402),

ul. Kolegialna 20 lub pocztą elektroniczną promocjazdrowia.plock@psse.waw.pl

psse.plock@pis.gov.pl .

Kontakt:

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Płock

Tel.: 24 367 26 14, fax: 24 264 75 09,

e-mail: promocjazdrowia.plock@psse.waw.pl

 

W każdy czwartek miesiąca w godz. 8.00 – 14.00

     ( poradnictwo metodyczne, dystrybucja materiałów).

 

Wytyczne do działalności oświatowo-zdrowotnej w Zakładach Opieki Zdrowotnej na 2020 r.

 

1. Planowane zadania do działalności oświatowo-zdrowotnej na rok

2020 powinny uwzględniać następującą tematykę:

 

▪ Profilaktyka chorób zakaźnych.

▪ Popularyzacja szczepień ochronnych.

▪ Profilaktyka chorób odzwierzęcych.

▪ Profilaktyka HIV/AIDS więcej na stronie www.aids.gov.pl

▪ Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz innych środków psychoaktywnych w tym kampanii społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”, więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl;

▪ Kampania antynikotynowa ,,Światowy Dzień bez Tytoniu”- 31 maja  2020 r.

▪ Kampania antynikotynowa ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia”

(trzeci czwartek listopada 2020 r.).

▪ Profilaktyka nowotworowa(rak piersi, rak szyjki macicy, czerniak).

▪ Potrzeby zdrowotne na rzecz osób starszych.

▪ Hasła Roku, z uwzględnieniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia

(7 kwietnia 2020 r.).

2. Inna tematyka prozdrowotna związana z obchodami dni ważnych

dla zdrowia (w oparciu o kalendarium - załącznik nr 1).

 

3. Sporządzenie rocznego planu pracy oświatowo – zdrowotnej na rok 2020 ( plan pracy oz i dokumentacja z działań prozdrowotnych pozostaje w placówce).

4. Sprawozdanie ogólne, tj. informacja opisowa z realizacji działań prozdrowotnych (tematyka z przybliżoną liczbą odbiorców, realizatorów) z Zakładów Opieki Zdrowotnej przesyłają do 10.01.2021 roku na adres PSSE w Płocku lub pocztą elektroniczną , psse.plock@pis.gov.plpromocjazdrowia.plock@psse.waw.pl

 

Kontakt : Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Płock

Tel.: 24 367 26 14,

fax: 24 264 75 09

e-mail: promocjazdrowia.plock@psse.waw.pl

 

W każdy czwartek miesiąca dzień wewnętrzny w godz. 8.00 – 14.00 (poradnictwo metodyczne, dystrybucja materiałów).

Wytyczne do pobrania plik pdf

WYTYCZNE na 2020 rok.pdf (466.6 KiB)