Przejdź do treści

O nas

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Płocku

Zdzisława Hasa tel. 24 367 26 14

Działalność pionu promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców woj. mazowieckiego dbałości o własne zdrowie.

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Płocku wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Do zadań Sekcji należy:

 • realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim
  i lokalnym,
 • prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,
 • organizacja szkoleń, konferencji i narad,
 • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
 • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,
 • udostępnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych.

AKCJE I KAMPANIE SPOŁECZNE

ogólnopolskie:

 • ŚWIATOWY DZIĘŃ BEZ TYTONIU (31 MAJA)
 • ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCENIA PALENIA (TRZECI CZWARTEK LISTOPADA)
 • DOPALACZE
 • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – HASŁO ROKU

wojewódzkie:

 • FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU
 • PROFILAKTYKA ZATRUĆ GRZYBAMI
 • BEZPIECZNE FERIE
 • BEZPIECZNE WAKACJE
 • ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
 • POPULARYZACJA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
 • ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE WSZAWICY
 • PROFILAKTYKA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH
 • INNE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z DNI WAŻNYCH DLA ZDROWIA ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU

Dane teleadresowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
ul. Kolegialna 20
09-402 Płock
tel: 24 367 26 14
promocjazdrowia.plock@psse.waw.pl