Wytyczne

WYTYCZNE DO DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH w Zakładach Opieki Zdrowotnej na 2016r.

1. Planowane zadania do działalności oświatowo-zdrowotnej na rok 2016 wynikają z :

- Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia w Warszawie;

- Głównego kierunku działań Światowej Organizacji Zdrowia na rok 2016;

- Sytuacji epidemiologicznej powiatu i potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych;

- ,,Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”  (POZNPT);

- założeń ,,Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”  na lata 2012-2016.

2. Działania oświatowo zdrowotne w roku 2016 powinny uwzględniać następującą tematykę:

 • Kształtowanie środowiska życia, nauki, wypoczynku i pracy sprzyjającej zdrowiu,
 • Zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży,
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym,
 • Profilaktyka HIV/AIDS

a). Kampania Społeczna Coś Was Łączy? Zrób Test Na HIV.

b). Obchody Światowego Dnia AIDS - 01.12.2016r.,więcej na stronie www.aids.gov.pl/pkd

 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz innych środków psychoaktywnych:

a). Kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! Kampania realizowana w latach 2015-2016. Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

b). Kampania antynikotynowa ,,Światowy Dzień bez Tytoniu”- 31maja 2016r.

c). Kampania antynikotynowa ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia”

(trzeci czwartek listopada 2016r.).

 Działania w zakresie profilaktyki onkologicznej (rak piersi, rak szyjki macicy).

 • Działania na rzecz osób starszych.
 • Podejmować działania w ramach realizacji Hasła Roku, z uwzględnieniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia 2016r.).
 • Inne wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz z kalendarium - załącznik nr 1

3. Sporządzanie sprawozdańogólnych, tj. informację opisową półroczną z realizacji działań prozdrowotnych Zakłady Opieki Zdrowotnej przesyłają do 15.07.2016 i 31.12.2016 roku na adres PSSE w Płocku lub pocztąelektroniczną promocjazdrowia.plock@psse.waw.pl, psse.plock@pis.gov.pl  

 

WYTYCZNE do planowania działań prozdrowotnych w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na 2016r. w placówkach nauczania i wychowania

1. Planowane zadania do działalności oświatowo-zdrowotnej na rok  2016 wynikają z :

- Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia w Warszawie;

- Głównego kierunku działań Światowej Organizacji Zdrowia na rok 2016;

- Sytuacji epidemiologicznej powiatu i potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych;

- ,,Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” (POZNPT);

- założeń ,,Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” na lata 2012-2016.

2. Działania oświatowo – zdrowotne w roku 2016 w placówkach nauczania i wychowania powinny uwzględniać następującą tematykę:

 • Kształtowanie środowiska życia, nauki, wypoczynku i pracy sprzyjającego zdrowiu,
 • Zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży,
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym,
 • Profilaktyka HIV/AIDS

a). Kampania Społeczna Coś Was Łączy? Zrób Test Na HIV.

b). Obchody Światowego Dnia AIDS - 01.12.2016r.,więcej na stronie www.aids.gov.pl

 • Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz innych środków psychoaktywnych:

a). Kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! Kampania realizowana w latach 2015-2016. Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

b). Kampaniaantynikotynowa ,,Światowy Dzień bez Tytoniu”- 31maja 2016r.

c). Kampania antynikotynowa ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia” (trzeci czwartek listopada 2016r.).

 • Propagowanie zasad zdrowego stylu życia
 • Propagowanie zasad higieny
 • Profilaktyka zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami
 • Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Festiwal ,,Piosenki o Zdrowiu” – kwiecień 2016 (Przedszkola z miasta Płocka)
 • Profilaktyka grypy, wszawicy, chorób odzwierzęcych
 • Działania na rzecz osób starszych

a). Kampania ,,Bezpieczny Senior”

b). Kampania ,,Mazowiecka Akademia Seniora”

 • Inne wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz z kalendarium - załącznik nr 1.

3. Programy edukacyjne realizowane przez placówki nauczania i wychowania w 2016 roku- (programy oprzyrządowane i koordynowane przez PSSE w Płocku)

 • Publiczne i Niepubliczne Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych.

Programedukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

 • Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” – klasy I-III,

Program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. IV-VI i Gimnazja.

Program edukacyjny „Trzymaj Formę” w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych, dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej – kl. V –VI oraz Szkoły Gimnazjalne.

 • Szkoły Ponadgimnazjalne

Program profilaktyki raka szyjki macicy „Wybierz życiePierwszy Krok”

Program profilaktyki raka piersi „Zdrowe Piersi są OK!”

Program edukacyjny „ARS czyli jak dbać o miłość”

 

Sporządzanie sprawozdań ogólnych, tj. informację opisową półroczną z realizacji działań prozdrowotnych dot. tematyki (punkt 2) szkoły przesyłają do 15.07.2016 i 31.12.2016 roku na adres PSSE w Płocku lub pocztą elektroniczną  promocjazdrowia.plock@psse.waw.pl, psse.plock@pis.gov.pl   oraz sprawozdań z realizacji programów wg terminów wskazanych w załączniku 2 w oparciu o kwestionariusze przesyłane przez Sekcje OZiPZ PSSE w Płocku lub pobrane ze strony internetowej www.plock.psse.waw.pl .