Hasło Roku

Szanowni Państwo, 
 
W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2017 informuję o możliwości korzystania z materiałów dostępnych na stronie WHO w Polsce http://www.who.un.org.pl/  oraz pod poniższym linkiem https://www.dropbox.com/sh/5fnnehb9ubu0492/AACLCkjvw7iezzckjL3O-mb8a?dl=0
 
Jednocześnie bardzo proszę, aby nie zmieniać i nie ingerować w treść materiałów. Ponadto nie jest możliwe umieszczenie jakiegokolwiek logo poza logiem Światowej Organizacji Zdrowia na materiałach opracowanych przez WHO.
 
W imieniu Światowej Organizacji Zdrowia informuję, że jest również możliwość rejestrowania Państwa działań na specjalnie stworzonej przez WHO stronie internetowej : http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/world-health-day-2017-depression-lets-talk   
 
W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z rejestracją na stronie WHO bądź pytań proszę o kontakt z biurem WHO w Polsce.

Szanowni Państwo,
 
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.
 
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.
 
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.
 

Hasło kampanii brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej.

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia.

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia).

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.
 
W załączeniu przesyłamy informację na temat kampanii Światowego Dnia Zdrowia oraz link do strony Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

Światowy Dzień Zdrowia 2016 poświęcony będzie tematowi cukrzycy.

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia. Dlatego WHO podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia 2016 r. Organizując wydarzenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia 2016, WHO pragnie:
  • doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą chorobą i jej poważnych następstwach, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach;
  • spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce z chorobą, które będą obejmować zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na cukrzycę;
  • ogłosić pierwszy światowy raport o cukrzycy opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz wzywający do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz skuteczniejszego leczenia chorych.
Warto odnotować, że świat dokonał istotnego kroku w walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym WHO wspiera państwa wdrażające polityki mające na celu zmniejszenie oddziaływania chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia i płuc.
Informacje ogólne Niemal 350 mln. osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu.
W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów.
Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.
Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.
Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

Informacja na podstawie materiałów z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz WHO.

10 faktów na temat cukrzycy.

Ok. 347 mln ludzi na świecie ma cukrzycę.

Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości oraz brak aktywności fizycznej.

Przewiduje się że cukrzyca stanie się 7 wiodącą przyczyną zgonów na świecie do 2030 roku.

Przewiduje się że liczba zgonów z powodu cukrzycy zwiększy się o 50% w ciągu kolejnych 10 lat.

Są 2 główne typy cukrzycy.

Typ 1 charakteryzuje się brakiem produkcji insuliny. Drugi typ cukrzycy jest rezultatem niewystarczającej produkcji insuliny przez organizm.

Trzeci typ cukrzycy to cukrzyca ciążowa.

Ten typ cukrzycy charakteryzuje się hiperglikemią, oraz podwyższonym poziomem cukru we krwi podczas ciąży, z wartością powyżej normy ale poniżej poziomu charakterystycznego dla cukrzycy właściwej.
Kobiety cierpiące na cukrzycę ciążową są w grupie zwiększonego ryzyka powikłań podczas ciąży i porodu. Ponadto są one także narażone na zachorowanie na cukrzycę typu 2 w przyszłości.

Drugi typ cukrzycy występuje częściej niż typ pierwszy.

Spośród wszystkich zachorowań na cukrzycę na świecie, 90% stanowi cukrzyca typu drugiego. Przypadki cukrzycy typu drugiego wśród dzieci –wcześniej rzadkie - zwiększyły sie znacząco na całym świecie.
W niektórych krajach cukrzyca typu 2 stanowi prawie połowę nowo zdiagnozowanych przypadków u dzieci i młodzieży.

Za 50% do 80% zgonów wśród osób cierpiących na cukrzycę odpowiedzialne są choroby układu krążenia.

Cukrzyca stała się jednym z głównych przyczyn przedwczesnych chorób i śmierci w większości krajów, głównie poprzez zwiększone ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia.

Rośnie liczba zgonów z powodu cukrzycy.

W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną śmierci 1,5 miliona ludzi.

80% śmierci spowodowanych cukrzycą ma miejsce w krajach rozwijających.

W krajach rozwiniętych większość ludzi z cukrzycą jest powyżej wieku emerytalnego, podczas gdy w krajach rozwijających się największa częstotliwość zachorowań zdarza się między 35 a 64 rokiem życia.

Cukrzyca prowadzi do ślepoty, amputacji oraz niewydolności nerek.

Brak wiedzy o cukrzycy, wraz z niewystarczającym dostępem do opieki zdrowotnej i niezbędnych leków może spowodować powikłania takie jak: ślepota, amputacje i niewydolność nerek.

Cukrzycy typu drugiego można zapobiec.

Trzydzieści minut średnio intensywnej aktywności fizycznej w większość dni oraz zdrowa dieta może drastycznie obniżyć ryzyko zachorowania na cukrzyce typu 2. Niestety, cukrzycy typu 1 nie można zapobiec.