Konkurs na projekt "Trzymaj Formę"

Rozstrzygniecie konkursu na projekt edukacyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że Komisja Konkursowa na poziomie krajowym, Konkursu na projekt edukacyjny organizowany w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016,  wyłoniła trzy finałowe projekty:

- projekt „Moda na zdrowie” z woj. lubuskiego;

- projekt „Aktywnie po zdrowie” z woj. kujawsko-pomorskiego;

- projekt „10 kroków prawidłowego żywienia” z woj. zachodniopomorskiego.

Konkurs na projekt edukacyjny - etap wojewódzki

Pismo Konkurs na projekt edukacyjny.pdf - etap wojewodzki.pdf (232.8 KiB)

Konkurs na projekt edukacyjny "TRZYMAJ FORMĘ" - rozstrzygnięty!

Konkurs na projekt edukacyjny Trzymaj Forme - rozstrzygniety !.docx (102.4 KiB)

logo copy

 

 

 

 

Konkurs na projekt edukacyjny to kolejna inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! – działanie promujące zmianę zachowań i stylu życia w środowisku lokalnym.

Cele Konkursu:

- wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” metodą projektu,

- promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”,

- zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży,

- intensyfikacja działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół podstawowych oraz gimnazjów, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.

Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji oraz przesłaniu do Organizatorów konkursu pracy konkursowej obejmującej:

- kartę projektu,

- sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu.

Termin:

Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.