Przejdź do treści

Konkurs "Szkoła wolna od używek"

Rozstrzygnięcie Konkursu "Szkoła wolna od używek"

Szanowni Państwo,
 
Pragniemy poinformować, że zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu Konkursu "Szkoła wolna od używek" na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, Jury Konkursowe na poziomie wojewódzkim oceniło pod względem formalnym i merytorycznym 5 prac konkursowych, które wpłynęły do Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie.

Końcową ocenę pracy konkursowej uzyskano poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen wszystkich członków jury oceniającego projekty edukacyjne.
W wyniku obrad Jury Konkursowego przyznano pracom konkursowym następujące miejsca:


Miejsce I
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Krasickiego 1, 08-200 Łosice
(Powiat łosicki)
Tytuł projektu: „Life style free from addictions – Styl życia wolny od uzależnień”

Miejsce II
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, Aleja Jana Pawła II nr 13, 26-400 Przysucha
(Powiat przysuski)
Tytuł projektu: „Dziękuję! – nie biorę, nie palę, nie piję”

Miejsce III
Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica, ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
(Powiat płoński)
Tytuł projektu: „Aby zdrowym być, trzeba umieć żyć”

Zwycięską pracę konkursową zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu  przekazano do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Konkurs "Szkoła wolna od uzywek" II Edycja

List Ministra Marka Posobkiewicza.pdf (5.3 MiB)

Konkurs "Szkoła wolna od uzywek"

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia uprzejmie informuje, że  ruszył Konkurs „Szkoła wolna od używek”.

O konkursie

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu  projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r., czyli:

na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, ul. Kolegialna 20 (09-402 Płock),  z dopiskiem KONKURS „Szkoła wolna od używek”. decyduje data stempla pocztowego

Praca konkursowa powinna zawierać Kartę projektu, Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu, Formularz zgłoszeniowy szkoły, Deklarację uczestnictwa szkoły oraz wypełnione Oświadczenia, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

I MIEJSCE - nagroda główna - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu

II MIEJSCE - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu

III MIEJSCE - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi w terminie do dnia 4 czerwca 2018  roku. Wybrane, wyróżnione w konkursie projekty edukacyjne i sprawozdania z jego realizacji zostaną zaprezentowane na uroczystej Gali finałowej w Warszawie 15 czerwca 2018 roku.

Aktualna wersja Regulaminu konkursu "Szkoła wolna od używek” znajduje się na stronie internetowej http://www.szkolawolnaoduzywek.pl./regulamin_konkursu-28

Zapraszamy do udziału w konkursie

Z poważaniem : Renata Łabińska tel. Kontaktowy (24) 367-26-14

Wróć