Konkurs "Szkoła wolna od używek"

Konkurs "Szkoła wolna od uzywek" II Edycja

List Ministra Marka Posobkiewicza.pdf (5.3 MiB)

Konkurs "Szkoła wolna od uzywek"

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia uprzejmie informuje, że  ruszył Konkurs „Szkoła wolna od używek”.

O konkursie

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu  projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r., czyli:

na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, ul. Kolegialna 20 (09-402 Płock),  z dopiskiem KONKURS „Szkoła wolna od używek”. decyduje data stempla pocztowego

Praca konkursowa powinna zawierać Kartę projektu, Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu, Formularz zgłoszeniowy szkoły, Deklarację uczestnictwa szkoły oraz wypełnione Oświadczenia, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

I MIEJSCE - nagroda główna - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu

II MIEJSCE - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu

III MIEJSCE - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi w terminie do dnia 4 czerwca 2018  roku. Wybrane, wyróżnione w konkursie projekty edukacyjne i sprawozdania z jego realizacji zostaną zaprezentowane na uroczystej Gali finałowej w Warszawie 15 czerwca 2018 roku.

Aktualna wersja Regulaminu konkursu "Szkoła wolna od używek” znajduje się na stronie internetowej http://www.szkolawolnaoduzywek.pl./regulamin_konkursu-28

Zapraszamy do udziału w konkursie

Z poważaniem : Renata Łabińska tel. Kontaktowy (24) 367-26-14

Wróć