Przejdź do treści

ARS, czyli jak dbać o miłość

Sprawozdanie z V edycji

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że każdy Szkolny Koordynator realizujący program edukacyjny "ARS-jak dbać o miłość?" , w roku przedszkolnym 2017/2018, jest  zobowiązany do przesłania sprawozdania do dnia 15 .06.2018 r.. (wzór w załączeniu). Przypominam, że ankiety wystarczy przeprowadzić w jednej klasie.

Ponadto informujemy, że  zgodnie z informacją otrzymaną z GIS,  program "ARS, czyli jak dbać o miłość" został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący. W załączeniu przesyłamy certyfikat.

Zamieszczenie programu w BPR, powoduje podniesienie jakości programu, jego promocję, szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk raz popularyzację wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów.​

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, zgodnie z informacją otrzymaną z GIS, że program "ARS, czyli jak dbać o miłość" został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący. W załączeniu przesyłamy certyfikat.

Zamieszczenie programu w BPR, powoduje podniesienie jakości programu, jego promocję, szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk raz popularyzację wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów.​

Certyfikat ARS

Raport z ewaluacji programu ARS

Raport z ewaluacji programu ARS.pdf (5.2 MiB)

Szkola wolna od używek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w piątek o godzinie 15.00 tj. 10 marca 2017 roku ruszył Konkurs „Szkoła wolna od używek”.

Celem konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Prace należy zgłaszać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZNEIOWY, który znaleźć można na stronie dedykowanej konkursowi www.szkolawolnaoduzywek.pl. Prace można zgłaszać do dnia 22 marca 2017 roku.

ULOTKA. pdf

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2014 r. w Warszawie w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyły się szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Więcej informacji na temat szkoleń oraz programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” można znaleźć na stronie internetowej Projektu http://www.zdrowiewciazy.pl/, tam również dostępne są wszystkie materiały w wersji elektronicznej do pobrania. Ponadto, pod linkiem http://we.tl/uq8hbksHBu zostały zapisane dwa filmy edukacyjne: „Używki a ciąża” i „Używki a codzienność”. Link jest ważny przez cały rok i nie ma hasła.

 Rozpoczęliśmy realizację IV i ostatniej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego, dotyczącego profilaktyki uzależnień, autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem programu: jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Realizacja IV edycji przewidziana jest w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017, w szkołach ponadgimnazjalnych (klasy I-III), w okresie od września 2016r. do 31 stycznia 2017r.

Działania programowe będą opierać się o gotową metodykę i materiały edukacyjne (podręcznik dla nauczyciela z płytą CD, 6 plakatów, 150 broszur dla ucznia, po 150 ulotek dla ucznia i rodziców oraz 50 ankiet ewaluacyjnych).

Realizacja przewidziana jest 6 godzin lekcyjnych (minimum 3).

Chcemy zaznaczyć, że program uzyskał rekomendację do jego realizacji przez Minister Edukacji Narodowej.

Dokładne informacje o programie na stronie www.zdrowiewciazy.pl

 

IV EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„ARS – JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?”

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, z przyjemnością chce zaprosić Państwa szkołę, do włączenia się w realizację IV i ostatniej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego, dotyczącego profilaktyki uzależnień, autorstwa dra Krzysztofa Wojtaszka pt.:

„ARS, czyli jak dbać o miłość?

IV edycja powinna zostać przeprowadzona w I semestrze roku szkolnego 2016/2017,

w okresie od września 2016r. do 31 stycznia 2017r.

Szkoły, które zdecydują się na realizację IV edycji Programu będą zobowiązane przesłać sprawozdania z jego realizacji (analogicznie do III edycji: kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu, podsumowanie ankiet) do dnia 31.01.2016r do PSSE w Płocku.

Więcej na stroniewww.zdrowiewciazy.pl

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W NASZYM PROGRAMIE.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne korzyści zdrowotne zarówno uczniom, jak i Państwu.

O szczegółowym harmonogramie oraz obowiązującej dokumentacji będziecie Państwo informowani na bieżąco.

HISTORIA

I edycja programu zrealizowana została w 6 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu płockiego, co stanowi u nas 25% tego typu szkół. Działaniami objęto 465 uczniów (dodatkowo uczestniczyło 503 uczniów: imprezy środowiskowe – przedstawienia profilaktyczne) oraz 963 rodziców.

W dniu 21 października 2014r.w sali dydaktycznej PSSE w Płocku, ul. Kolegialna 20, wejście A, odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów/realizatorów, z metodyki wdrożenia II edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Oprócz posumowania I edycji programu i omówienia założeń realizacji II edycji, uczestnicy mieli możliwość wysłuchać m.in. wykładów:

„Wpływ środków psychoaktywnych na kobiety w wieku prokreacyjnym” –mgr Anety Smakuszewskiej – pedagoga resocjalizacyjnego ze Stowarzyszenia MONAR – Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Płocku, ul. Kilińskiego 6a oraz nt.: „Szkodliwości picia alkoholu w trakcie ciąży i negatywnych skutków rozwoju dziecka związanych z wystąpieniem Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)” – mgr promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Małgorzaty Wyszyńskiej z Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku, ul. Misjonarska 22 .

Ponadto, prezentowany był film o życiu rodzin, w którym dorastają dzieci z FAS/FAE pt.: „WIECZNE DZIECKO”.

II edycję programu realizowało 15 szkół/15 typów /co stanowi 42% typów szkół/ 1875 osób, w tym: 1129 uczniów (Płock-700, teren-429), 226 rodziców (Płock), 20 koordynatorów/realizatorów (15 Płock, 5 teren), inne osoby (500 Płock).

W dniach: 1 października i 4 grudnia 2015r.w sali dydaktycznej PSSE w Płocku, ul. Kolegialna 20, wejście A, odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów/realizatorów z 6 nowych szkół, z metodyki wdrożenia III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

 III edycję programu realizowało: 16 szkół (16 typów, co stanowi 42 %): (8 LO,6 Tech.,2 ZSZ) w kl. I-IV. Edukacją objęto 1295 osób: 831 uczniów, 442 rodziców, koordynatorzy/realizatorzy-22 osoby.

Pliki do pobrania:

  1. Podsumowanie III edycji programu edukacyjnego „ARS-jak dbać o miłość?” – program realizowany w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”- województwo mazowieckie.
  2. Realizacja programu „ARS-jak dbać o miłość?” – III edycja 2015/2016 rok – PSSE Płock
  3. Wykaz szkół i koordynatorów, którzy realizowali III edycję programu „ARS – jak dbać o miłość?” na terenie PSSE w Płocku.

 

Szanowni Państwo,
 
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, prosi o  przesłanie informacji z realizacji  programu edukacyjnego pt. "ARS-jak dbać o miłość" do 10 czerwca 2016 roku.
Do informacji należy dołączyć kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych dla uczniów ( z minimum 1 klasy) oraz ich podsumowanie. (Druki poniżej do pobrania).
To bardzo ważne dla nas, gdyż jesteśmy zobowiązani, jako PSSE w Płocku, do przechowywania dokumentacji Programu przez 10 lat.
Proszę podać imię i nazwisko koordynatora szkolnego/realizatorów programu, ponieważ dla tych osób będą przygotowane podziękowania za udział w tej edycji.
Nasz adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul.Kolegialna 20,  09-402 Płock
 
(mile widziane udokumentowanie realizacji programu w formie np. zdjęć)
 
Dziękuję.
Z poważaniem: powiatowy koordynator programu
 
Renata Łabińska (tel: 24-367-26-14)

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2014 r. w Warszawie w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbyły się szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Więcej informacji na temat szkoleń oraz programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” można znaleźć na stronie internetowej Projektu http://www.zdrowiewciazy.pl/, tam również dostępne są wszystkie materiały w wersji elektronicznej do pobrania. Ponadto, pod linkiem http://we.tl/uq8hbksHBu zostały zapisane dwa filmy edukacyjne: „Używki a ciąża” i „Używki a codzienność”. Link jest ważny przez cały rok i nie ma hasła.

 Rozpoczęliśmy realizację III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego, dotyczącego profilaktyki uzależnień, autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Celem programu: jest ograniczenie używania alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Realizacja III edycji przewidziana jest na rok szkolny 2015/2016, w szkołach ponadgimnazjalnych (klasy I-III).

Działania programowe będą opierać się o gotową metodykę i materiały edukacyjne (podręcznik dla nauczyciela z płytą CD, 6 plakatów, 150 broszur dla ucznia, po 150 ulotek dla ucznia i rodziców oraz 50 ankiet ewaluacyjnych).

Realizacja przewidziana jest na minimum 6 godzin lekcyjnych.

Chcemy zaznaczyć, że program uzyskał rekomendację do jego realizacji przez Minister Edukacji Narodowej.

Dokładne informacje o programie na stronie www.zdrowiewciazy.pl

I edycja programu zrealizowana została w 6 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu płockiego, co stanowi u nas 25% tego typu szkół. Działaniami objęto 465 uczniów (dodatkowo uczestniczyło 503 uczniów: imprezy środowiskowe – przedstawienia profilaktyczne) oraz 963 rodziców.

W dniu 21 października 2014r.w sali dydaktycznej PSSE w Płocku, ul. Kolegialna 20, wejście A, odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów/realizatorów, z metodyki wdrożenia II edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Oprócz posumowania I edycji programu i omówienia założeń realizacji II edycji, uczestnicy mieli możliwość wysłuchać m.in. wykładów:

„Wpływ środków psychoaktywnych na kobiety w wieku prokreacyjnym” –mgr Anety Smakuszewskiej – pedagoga resocjalizacyjnego ze Stowarzyszenia MONAR – Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Płocku, ul. Kilińskiego 6a oraz nt.: „Szkodliwości picia alkoholu w trakcie ciąży i negatywnych skutków rozwoju dziecka związanych z wystąpieniem Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)” – mgr promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Małgorzaty Wyszyńskiej z Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku, ul. Misjonarska 22 .

Ponadto, prezentowany był film o życiu rodzin, w którym dorastają dzieci z FAS/FAE pt.: „WIECZNE DZIECKO”.

Do II edycji programu, z terenu działania PSSE Płock, zgłosiło się 15 szkół ponadgimnazjalnych.

II edycję programu realizowało 15 szkół/15 typów /co stanowi 42% typów szkół/ 1875 osób, w tym: 1129 uczniów (Płock-700,teren-429), 226 rodziców (Płock), 20 koordynatorów/realizatorów (15 Płock, 5 teren), inne osoby (500 Płock).

W dniach: 1 października i 4 grudnia 2015r.w sali dydaktycznej PSSE w Płocku, ul. Kolegialna 20, wejście A, odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów/realizatorów z 6 nowych szkół, z metodyki wdrożenia III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

             III edycję programu będzie realizowało: 19 szkół (22 typy, co stanowi 61%): (10 LO,7 Tech.,5 ZSZ)

Wytyczne dla koordynatorów programu do realizacji III edycji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w roku szkolnym 2015/16

Wytyczne dla koordynatorow programu do realizacji III edycji programu edukacyjnego.doc (239.5 KiB)
Wykaz szkół ponadgimnazjalnych realizujących program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” w roku szkolnym 2015/2016
Lp.

Województwo

Powiat

Nazwa i adres szkoły

Imię i Nazwisko
szkolnego koordynatora

 1.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Nr 6 w Płocku – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, ul. 3-Go Maja 4, 09-402 Płock

Małgorzata Jasińska

Irena Drózd

 2.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Nr 3 w Płocku – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock

Małgorzata Pietrzak

 3.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Nr 1 w Płocku – IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. F. Piaska 5, 09-407 Płock

Agnieszka Kroczewska

 4.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Nr 5 w Płocku – VII Liceum Ogólnokształcące , ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 09-410 Płock

Beata Poprawa

 5.

mazowieckie

Płock

Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku ul. Piłsudskiego 31,  09-407 Płock

Alicja Wieczorkiewicz - Wiśniewska

 6.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku – Technikum, ul. Arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

Katarzyna Filipkowska

Monika Chojnacka

Renata Smółkowska

 7.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – Technikum, ul. Kutnowska 30, 09-402 Płock

Wioletta Róg

 8.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku – Technikum, ul. Prezydenta Mościckiego 4, 09-400 Płock

Teresa Kiełpińska - Ławicka

 9.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Prezydenta Mościckiego 4, 09-400 Płock

Elżbieta Domagała-Lisocka

 10.

mazowieckie

Płock

Zespół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

Renata Łukiańska

 11.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół Technicznych w Płocku – Technikum,

ul. Kilińskiego 4

09-402 Płock

Agnieszka Krynicka

 12.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – Technikum, ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin

Elżbieta Sztygiel

 13.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – Liceum Ogólnokształcące, ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin

Elżbieta Sztygiel

 14.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. St. Staszica 1,  09-530 Gąbin

Elżbieta Sztygiel

 15.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach – Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 7, 09-440 Staroźreby

Beata Zembrzycka

 16.

mazowieckie

Płock

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Niepodległości 11a

09-450 Wyszogród

Katarzyna Kamińska

Agnieszka Lenczewska

Izabela Rutecka

 17.

mazowieckie

Płock

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock

Ewa Grześkowiak-Kozłowska

 18.

mazowieckie

Płock

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock - Technikum

Paulina Drzewiecka

 19.

mazowieckie

Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku, ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock –

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Bogusława Brzeska-Bury i Barbara Chyba

 20.

mazowieckie

Płock

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Płocku, ul. 1 Maja 7, 09-402 Płock - Technikum

Monika Chojnacka

Renata Cichecka

 21.

mazowieckie

Płock

Liceum ZOK „Profesor” w Płocku, 09-402 Płock, ul. Kilińskiego 12, bud.F

Mariusz Kowalewski

 22.

mazowieckie

Płock

I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku, ul. 3-Go Maja 18, 09-402 Płock

Mariusz Kowalewski

 

 

 

19 szkół (22 typy):

(10 LO,7 Tech.,5 ZSZ)

 

Uwaga! Powiatowym Koordynatorem Programu jest : Renata Łabińska - tel.(24) 367-26-14

Podsumowanie II edycji

W związku z zakończeniem II edycji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowanego w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny WSSE w Warszawie dziękuje za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w woj. mazowieckim.

Ofertę programową do II edycji programu przedstawiono 1140 szkołom ponadgimnazjalnym, co stanowi 99% wszystkich szkół na Mazowszu. Dzięki zaangażowaniu powiatowych koordynatorów II edycja zrealizowana została w 248 szkołach, co stanowi około 22% wszystkich szkół na terenie województwa, z czego 140 szkół realizowało program po raz drugi, natomiast 108 szkół realizowało program po raz pierwszy. Koordynatorzy szkolni nowo pozyskanych szkół zostali przeszkoleni przez powiatowych koordynatorów podczas 35 szkoleń dla 202 odbiorców.

Działaniami edukacyjnymi w sumie objęto 15 183 uczniów oraz 5 143 rodziców.

Nad prawidłową realizacją programu czuwali powiatowi koordynatorzy, którzy w roku 2014/2015 przeprowadzili 86 wizytacji. 77% szkół zrealizowało program zgodnie z założeniami 6 godzin lekcyjnych, około 15% szkół poświęciła na realizację powyżej 6 godzin. Prawie 37% szkół rozszerzyło program o dodatkowe działania, w tym: 179 prelekcji, 66 imprez środowiskowych oraz 167 projekcji filmu „Wieczne dziecko”.

Szkolni realizatorzy programu w prawie 80% zadeklarowali chęć kontynuowania programu
w III edycji, około 18% zastanawia się.

Na koniec realizacji programu przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna w 322 klasach. Ankietę wypełniło w sumie 6 449 uczniów. Prawie 88% uczniów chętnie uczestniczyło w zajęciach, prawie 85% uczniów chciałoby, aby w przyszłości ich dzieci brały udział w tego typu zajęciach. Realizatorzy szkolni również bardzo dobrze ocenili program za kompleksowe podejście do problemu uzależnień.