Przejdź do treści

Trzymaj Formę

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę" - VIII edycja

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2018/2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana cyklicznie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!.

Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII) i gimnazjalne (klasy II i III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa Konkursu

https://konkurs.trzymajforme.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły upływa 14.12.2018 r.

Weryfikacja zgłoszeń do 7.01.2019 r.

Wyniki I etapu szkolnego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

Komisja Konkursowa zakończyła prace nad wyłonieniem laureatów I etapu-szkolnego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu-powiatowego Konkursu zakwalifikowanych zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 pkt. (tj. 75% punktów możliwych do zdobycia).

Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek są dostępne dla Koordynatorów w ramach Internetowego Systemu Konkursowego. 

II etap – powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy online w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00. Etap powiatowy przeprowadzany jest w siedzibach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub wskazanych przez PSSE lokalizacjach. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane szkolnym koordynatorom drogą mailową.

Więcej na stronie: https://konkurs.trzymajforme.pl/wyniki-i-etapu-szkolnego-konkursu-wiedzy-o-zdrowym-stylu-zycia-trzymaj-forme-66

Z terenu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku zakwalifikowało się do II etapu Konkursu – 8 osób. Są to:

- ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Płocku, ul. Jachowicza 20 (dawniej Gimnazjum Nr 6): Marta Dukaczewska, Dawid Strzelecki, Wiktoria Wierzbicka. Opiekun p. Dorota Kociemska

- ze Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach: Natalia Lisowska, Natalia Markowska, Agnieszka Jarzyńska i Marta Nowak. Opiekun p. Anna Bigorajska oraz

- ze Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie – Natalia Jaroszewska. Opiekun p. Joanna Boszko.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach Konkursu!

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu "Trzymaj Formę!" przez szkolnych koordynatorów

Trzymaj Forme - sprawozdania szkolnych koordynatorow.pdf (313.3 KiB)

Szanowni Państwo,

8 czerwca w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbył się finał VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.

Do finału zakwalifikowało się 21 uczniów spośród 7538 zgłoszonych.

 I miejsce zdobyła Kamila Karpienko z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce – województwo podlaskie;

 II miejsce zdobyła Aleksandra Bitkowska z Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce – województwo lubelskie;

 III miejsce zdobyła Iza Górna z Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. M. Kopernika w Bełchatowie – województwo łódzkie.

Nagrody dla zwycięzców wręczał Pan Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny oraz Pan Andrzej Gatner – dyrektor generalny PFŻ ZP. Uroczystość z udziałem znamienitych gości odbyła się na Stadionie Narodowym.

Poniżej tabela z punktacją wszystkich uczestników finału.

 

Punktacja III etap

 

L.p.

Imię

Nazwisko

Szkoła

Województwo

Powiat

Liczba punktów

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Luiza

Ochrymiuk

Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Sokółce

podlaskie

sokólski

26

-

2

Kamila

Karpienko

Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Sokółce

podlaskie

sokólski

40

53.5

3

Klaudia

Kondrat

Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Sokółce

podlaskie

sokólski

26

-

4

Maria

Kułakowska

Zespół Szkół Integracyjnych

w Sokółce

podlaskie

sokólski

29

42.5

5

Marta

Giba

Zespół Szkół Integracyjnych

w Sokółce

podlaskie

sokólski

18

-

6

Jakub

Kopczyński

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza

podlaskie

bielski

26

-

7

Karolina

Siemińska

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Staszowie

świętokrzyskie

staszowski

20

-

8

Jakub

Gurski

Publiczne Gimnazjum nr 3

świętokrzyskie

ostrowiecki

19

-

9

Iza

Górna

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika w Bełchatowie

łódzkie

bełchatowski

28

44.5

10

Oliwia

Raźniewska

Zespół Szkół w Uniejowie

łódzkie

poddębicki

 

19

-

11

Weronika

Tratkiewicz

Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Zespole Szkół

nr 1 w Żelechowie

mazowieckie

garwoliński

22

-

12

Julia

Rodak

Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Zespole Szkół nr 1 w Żelechowie

mazowieckie

garwoliński

26

-

13

Aleksandra

Bitkowska

Publiczne Gimnazjum

w Tarnawatce

lubelskie

tomaszowski

32

48

14

Patryk

Czopek

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Dwujęzyczne

w Górze

dolnośląskie

górowski

26

-

15

Klaudia

Korzeniewska

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

kujawsko-pomorskie

toruński

16

-

16

Julia

Bogusławska

Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie

bydgoski

32

42

17

Marcin

Baszczok

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Gimnazjum nr 7

w Gliwicach

śląskie

Gliwice

25

-

18

Karolina

Szczepanek

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza

małopolskie

nowosądecki

26

-

19

Aleksandra

Kulpa

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza

małopolskie

nowosądecki

31

42.5

20

Paweł

Chudzik

Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie

podkarpackie

kolbuszowski

14

-

21

Anna

Cisło

Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie

podkarpackie

kolbuszowski

28

40

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym 2016/2017  XI edycję Programu “Trzymaj Formę!” zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania on-line. Ankieta jest  dostępna na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ .

Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora Programu „Trzymaj Formę” nosi tytuł “Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja)., który prosimy wypełnić i odesłać do dnia 9 czerwca 2017 roku (piątek).

Informuję, że brak jest możliwości edycji danych zawartych w formularzu po jego wysłaniu. Koordynator szkolny, który wypełni formularz i prześle do bazy nie będzie miał już możliwości wprowadzenia zmian . Dlatego przed wysłaniem konieczne jest dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych i wydrukowanie sprawozdania dla siebie.

Poniżej przekazuję dodatkowe informacje dotyczące sprawozdania:

Dostęp do formularza sprawozdania:

Formularz sprawozdania realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” dostępny jest dla wszystkich szkolnych koordynatorów programu online na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/

Wypełnienie formularza sprawozdania:

Każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym Program „Trzymaj Formę!” zobowiązany jest do przygotowania zbiorczej informacji z działań podejmowanych w ramach realizacji założeń programowych. Koordynator szkolny przygotowuje sprawozdanie online i przesyła je w formie elektronicznej.

Przystępując do opracowania sprawozdania należy wejść na stronę http://trzymajforme.pl/ankieta na której dostępny jest formularz sprawozdania. Jeżeli Program „Trzymaj Formę!” realizowany jest w obrębie Zespołu Szkół zarówno przez szkołę podstawową, jak i gimnazjum, wówczas dla każdej ze szkół należy wypełnić odrębny formularz.

Powyższy formularz składa się z 30 pytań. W formularzu uwzględniono pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru oraz pytania opisowe. Pytania wymagają przedstawienia informacji z zakresu działań podjętych w ramach realizacji Programu oraz wyrażenia opinii na temat poszczególnych jego elementów. Wypełniając ankietę należy udzielić odpowiedzi na każde z zawartych pytań.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy kliknąć przycisk „wyślij” zlokalizowany na końcu sprawozdania. Czynność ta spowoduje przesłanie wypełnionego kwestionariusza ankiety w formie elektronicznej do bazy systemu.

Uwaga! Jedynie całościowo wypełnione sprawozdanie zostanie przyjęte przez system.
W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu, system wskaże pytanie, które należy uzupełnić.

Termin przekazania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”  w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja) szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić ii wysłać online w terminie do 9 czerwca 2017 roku (piątek).

Pozdrawiam,

Renata Łabińska, tel. kontaktowy (24) 367-26-14

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do III etapu.

Lista zakwalifikowanych do III etapu.pdf (788.2 KiB)

Zmiana Terminu III etapu konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

Pismo dot. zmiany terminu III etapu.pdf (958.4 KiB)

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!"

ZAŁOŻENIA REALIZACJI XI EDYCJI

Hasło: „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”

Obszary realizacji:

 • žŻywienie
 • žAktywność fizyczna
 • žEdukacja konsumencka, ze szczególnym uwzględnieniem nie marnowania żywności

Materiały edukacyjne:

 • PORADNIK DLA NAUCZYCIELI (zmiany w rozdziale aktywność fizyczna)
 • žSCENARIUSZE ZAJĘĆ na stronie internetowej programu www.trzymajforme.pl w zakładce dla nauczycieli
 • žBROSZURA DLA MŁODZIEŻY
 • žPLAKAT Z TALERZEM ZDROWIA
 • žULOTKA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE

Nowa strona internetowa programu (technologia responsywna):

 • žInteraktywny talerz zdrowia
 • žKalkulator kalorii
 • žMateriały edukacyjne w wersji PDF
 • žGotowe scenariusze zajęć podzielone na edukacyjne, społeczne, medialne i badawcze

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów.

Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych - zarówno tych, które uczestniczą
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i tych placówek, które nie realizują Programu.

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej,
w szczególności poprzez:

 • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
 • pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania
  z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Konkurs jest trzyetapowy.

Strona internetowa konkursu: https://konkurs.trzymajforme.pl

Regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie konkursu.

Harmonogram konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu):

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez uczniów danej szkoły, jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszeniadokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. (piątek).
 2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego dostępnego
  w ramach Internetowego Systemu Konkursowego, a następnie wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej terenowo dla lokalizacji placówki szkolnej.
 3. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Konkursie następuje po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń uwzględniającej sprawdzenie dotrzymania przez placówkę terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). Placówki szkolne zostają poinformowane o wyniku procesu weryfikacji w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. (poniedziałek).
 4. I etap – szkolny przeprowadzany jest on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, w wybranym przez Koordynatora terminie pomiędzy 13 lutego 2017r. (poniedziałek) a 3 marca 2017 r. (piątek). Lista terminów przeprowadzenia I etapu szkolnego będzie dostępna dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu Konkursowego.
 5. Czas trwania pierwszego etapu konkursu wynosi 45 minut.
 6. W terminie do dnia 24 marca 2017 r. (piątek) Komisja Konkursowa ogłasza na stronach internetowych www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl listę laureatów
  I etapu szkolnego. Wyniki uczniów danej szkoły będą dostępne dla Koordynatora  w ramach Internetowego Systemu Konkursowego po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej.
 7. II etap – powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00. Etap powiatowy przeprowadzany jest w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.
 8. Czas trwania drugiego etapu konkursu wynosi 45 minut.
 9. Lista uczestników Konkursu, zakwalifikowanych do III etapu – ogólnopolskiego Konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl w terminie do dnia 19 maja 2017 r. (piątek). Wyniki uczniów danej szkoły będą dostępne dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu Konkursowego po ogłoszeniu wyników.
 10. III etap ogólnopolski Konkursuzostanie przeprowadzony w dniach 14-16 czerwca 2017 r. (środa–piątek) w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu będzie podana na stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl
 11. III etap - ogólnopolski składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 45 minut. Część praktyczna składa się z trzech zadań z zakresu tematyki konkursu. Na wykonanie zadań w części praktycznej uczestnik ma 60 minut.
 12. Zakończenie Konkursu - rozdanie dyplomów, nagród, zaświadczeń następuje bezpośrednio po zakończeniu etapu ogólnopolskiego.
 13. Lista finalistów i laureatów zostanie ogłoszona w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. na stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl.

MONITORING

Ewaluacja programu powtarzana jest cyklicznie, co 3 lata.

Monitoring przeprowadzany jest pod kątem skuteczności programu w zakresie stylu życia młodzieży objętej działaniami programowymi.

Cel i zakres badania:

Celem badania będzie analiza codziennych zachowań młodzieży w zakresie żywienia, nawodnienia, aktywności fizycznej oraz ocena wpływu uczestnictwa w programie na zmianę nawyków w tym zakresie. W badaniu uwzględnione zostały ponadto pytania sprawdzające poziom wiedzy konsumenckiej respondentów oraz pytania dotyczące samooceny stanu zdrowia.

Termin badania: do końca listopada br.

Dobór próby:

 • žUczniowie szkół gimnazjalnych.
 • 6 tys. gimnazjalistów w całej Polsce.
 • 831 uczniów w województwie mazowieckim + 20% rezerwy, tj. łącznie 997 uczniów.
 • ž50% uczestniczących w programie i 50% nieuczestniczących do tej pory w zajęciach.
 • ž66% z miast (658 uczniów) i 34% (339 uczniów) z obszarów wiejskich (25 powiatów szkoły miejskie, 13 powiatów szkoły wiejskie).
 • žW każdym powiecie łącznie 26 uczniów (13 osób, które brały udział i 13 osób, które nie brały udziału w programie „Trzymaj Formę”)
 • žPowiaty wytypowane do ankietyzacji szkół miejskich: Ciechanów, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Kozienice, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Płock (Gimnazjum Nr 4 w Płocku) , Pruszków, Pułtusk, Radom, Siedlce, Sochaczew, Szydłowiec, Warszawa, Warszawa Zachód, Wołomin, Wyszków, Zwoleń, Żuromin, Żyrardów.
 • žPowiaty wytypowane do ankietyzacji szkół z obszarów wiejskich: Białobrzegi, Gostynin, Lipsko, Łosice, Maków Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Przasnysz, Przysucha, Sierpc, Sokołów Podlaski, Węgrów
 • žMeldunek do WSSE w terminie do 30 listopada br.: nazwa i adres szkoły, klasa, liczba uczniów realizujących i nierealizujących biorąca udział w badaniu, imię i nazwisko szkolnego koordynatora badań (wzór meldunku zostanie przesłany po szkoleniu).

Sposób przeprowadzenia badania:

 • žBadanie anonimowe w wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
 • žAnkieta składa się z części merytorycznej (38 pytań) i metryczki (7 pytań).
 • žPytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (sposób udzielenia odpowiedzi jest każdorazowo wskazany w poleceniu).
 • žAnkieta dostępna on-line na stronie www.trzymajforme.pl/monitoring_programu
 • žKwestionariusz ankiety nosi tytuł „Informacja z realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja).
 • žSzkoła przystępująca do badania rozpoczyna od wypełnienia ankiety dla szkoły „ankieta szkoły>>>”.
 • žSzkolni koordynatorzy proszeni są o wypełnienie wstępnej metryczki w celu umożliwienia wypełniania ankiet przez uczniów.
 • žUczniowie rozpoczynają wypełnianie ankiety poprzez wybór placówki, do której uczęszczają.
 • žSzkolni koordynatorzy powinni sprawdzić, czy uczniowie dokonali prawidłowego wyboru szkoły w formularzu.
 • žPo udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy wysłać ankietę („wyślij” na końcu ankiety)
 • žNie ma możliwości wysłania ankiety, która jest niekompletna.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Terminy:

23 czerwca 2017 rok

Sprawozdawczość dla szkół:

 • žAnkieta dostępna on-line na stronie http://trzymajforme.ecms.pl/ankieta/
 • žKwestionariusz ankiety nosi tytuł „Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja).
 • žAnkietę wypełnia szkolny koordynator programu.
 • žAnkieta nie jest anonimowa.
 • žFormularz skład się z 30 pytań zamkniętych i otwartych.
 • žPo udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy wysłać ankietę („wyślij” na końcu ankiety)

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

    Wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz zaleceniom „Białej Księgi Komisji Europejskiej – strategia dla Europy,  w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, zapoczątkowały w roku 2006 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Program promuje zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.

    Program „Trzymaj Formę!” skierowany jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, zwiera również wytyczne dla dyrektorów szkół w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w sklepikach szkolnych.

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,
 • kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,
 • rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

Treści programowe:

 • Żywienie człowieka
 • Wybrane elementy edukacji konsumenckiej
 • Aktywność fizyczna

Realizatorzy:

 • pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie wojewódzkim i powiatowym,
 • koordynatorzy szkolni,
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele: biologii, wychowania fizycznego, przyrody, matematyki, chemii, języka polskiego, informatyki, plastyki, techniki, religii, historii, geografii, języka angielskiego, niemieckiego, fizyki, muzyki, nauczania początkowego, wychowania do życia w rodzinie,
 • pedagodzy,
 • psychologowie,
 • opiekunowie świetlic,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • opiekunowie kół teatralnych,
 • Rady Rodziców,
 • opiekunowie szkolnych kół PCK,
 • właściciele sklepików szkolnych.

Strony internetowe z informacjami o programie:

http://www.trzymjaforme.pl/

http://www.stacjazdrowia.gov.pl/