Przejdź do treści

Trzymaj Formę

Szanowni Państwo,

w ślad za wiadomością otrzymaną z Głównego Inspektoratu Sanitarnego pragniemy poinformować, że dla uczniów, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do Konkursu, organizatorzy konkursu nie przewidują organizacji dodatkowego terminu postępowania konkursowego.

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą również odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem, których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone rozwiązywanie zadań konkursowych on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę" - VIII edycja

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! rok szkolny 2018/2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana cyklicznie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już ósma edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!.

Adresatami Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII) i gimnazjalne (klasy II i III) zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa Konkursu

https://konkurs.trzymajforme.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły upływa 14.12.2018 r.

Weryfikacja zgłoszeń do 7.01.2019 r.

Wyniki I etapu szkolnego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

Komisja Konkursowa zakończyła prace nad wyłonieniem laureatów I etapu-szkolnego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu-powiatowego Konkursu zakwalifikowanych zostało 248 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 pkt. (tj. 75% punktów możliwych do zdobycia).

Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek są dostępne dla Koordynatorów w ramach Internetowego Systemu Konkursowego. 

II etap – powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy online w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00. Etap powiatowy przeprowadzany jest w siedzibach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub wskazanych przez PSSE lokalizacjach. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane szkolnym koordynatorom drogą mailową.

Więcej na stronie: https://konkurs.trzymajforme.pl/wyniki-i-etapu-szkolnego-konkursu-wiedzy-o-zdrowym-stylu-zycia-trzymaj-forme-66

Z terenu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku zakwalifikowało się do II etapu Konkursu – 8 osób. Są to:

- ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Płocku, ul. Jachowicza 20 (dawniej Gimnazjum Nr 6): Marta Dukaczewska, Dawid Strzelecki, Wiktoria Wierzbicka. Opiekun p. Dorota Kociemska

- ze Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach: Natalia Lisowska, Natalia Markowska, Agnieszka Jarzyńska i Marta Nowak. Opiekun p. Anna Bigorajska oraz

- ze Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie – Natalia Jaroszewska. Opiekun p. Joanna Boszko.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach Konkursu!

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu "Trzymaj Formę!" przez szkolnych koordynatorów

Trzymaj Forme - sprawozdania szkolnych koordynatorow.pdf (313.3 KiB)

Szanowni Państwo,

8 czerwca w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odbył się finał VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.

Do finału zakwalifikowało się 21 uczniów spośród 7538 zgłoszonych.

 I miejsce zdobyła Kamila Karpienko z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce – województwo podlaskie;

 II miejsce zdobyła Aleksandra Bitkowska z Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce – województwo lubelskie;

 III miejsce zdobyła Iza Górna z Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. M. Kopernika w Bełchatowie – województwo łódzkie.

Nagrody dla zwycięzców wręczał Pan Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny oraz Pan Andrzej Gatner – dyrektor generalny PFŻ ZP. Uroczystość z udziałem znamienitych gości odbyła się na Stadionie Narodowym.

Poniżej tabela z punktacją wszystkich uczestników finału.

 

Punktacja III etap

 

L.p.

Imię

Nazwisko

Szkoła

Województwo

Powiat

Liczba punktów

I

II

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Luiza

Ochrymiuk

Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Sokółce

podlaskie

sokólski

26

-

2

Kamila

Karpienko

Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Sokółce

podlaskie

sokólski

40

53.5

3

Klaudia

Kondrat

Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Sokółce

podlaskie

sokólski

26

-

4

Maria

Kułakowska

Zespół Szkół Integracyjnych

w Sokółce

podlaskie

sokólski

29

42.5

5

Marta

Giba

Zespół Szkół Integracyjnych

w Sokółce

podlaskie

sokólski

18

-

6

Jakub

Kopczyński

Zespół Szkół im. A. Mickiewicza

podlaskie

bielski

26

-

7

Karolina

Siemińska

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Staszowie

świętokrzyskie

staszowski

20

-

8

Jakub

Gurski

Publiczne Gimnazjum nr 3

świętokrzyskie

ostrowiecki

19

-

9

Iza

Górna

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika w Bełchatowie

łódzkie

bełchatowski

28

44.5

10

Oliwia

Raźniewska

Zespół Szkół w Uniejowie

łódzkie

poddębicki

 

19

-

11

Weronika

Tratkiewicz

Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Zespole Szkół

nr 1 w Żelechowie

mazowieckie

garwoliński

22

-

12

Julia

Rodak

Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Zespole Szkół nr 1 w Żelechowie

mazowieckie

garwoliński

26

-

13

Aleksandra

Bitkowska

Publiczne Gimnazjum

w Tarnawatce

lubelskie

tomaszowski

32

48

14

Patryk

Czopek

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Dwujęzyczne

w Górze

dolnośląskie

górowski

26

-

15

Klaudia

Korzeniewska

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

kujawsko-pomorskie

toruński

16

-

16

Julia

Bogusławska

Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie

bydgoski

32

42

17

Marcin

Baszczok

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Gimnazjum nr 7

w Gliwicach

śląskie

Gliwice

25

-

18

Karolina

Szczepanek

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza

małopolskie

nowosądecki

26

-

19

Aleksandra

Kulpa

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza

małopolskie

nowosądecki

31

42.5

20

Paweł

Chudzik

Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie

podkarpackie

kolbuszowski

14

-

21

Anna

Cisło

Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie

podkarpackie

kolbuszowski

28

40

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym 2016/2017  XI edycję Programu “Trzymaj Formę!” zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania on-line. Ankieta jest  dostępna na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ .

Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora Programu „Trzymaj Formę” nosi tytuł “Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja)., który prosimy wypełnić i odesłać do dnia 9 czerwca 2017 roku (piątek).

Informuję, że brak jest możliwości edycji danych zawartych w formularzu po jego wysłaniu. Koordynator szkolny, który wypełni formularz i prześle do bazy nie będzie miał już możliwości wprowadzenia zmian . Dlatego przed wysłaniem konieczne jest dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych i wydrukowanie sprawozdania dla siebie.

Poniżej przekazuję dodatkowe informacje dotyczące sprawozdania:

Dostęp do formularza sprawozdania:

Formularz sprawozdania realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” dostępny jest dla wszystkich szkolnych koordynatorów programu online na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/

Wypełnienie formularza sprawozdania:

Każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym Program „Trzymaj Formę!” zobowiązany jest do przygotowania zbiorczej informacji z działań podejmowanych w ramach realizacji założeń programowych. Koordynator szkolny przygotowuje sprawozdanie online i przesyła je w formie elektronicznej.

Przystępując do opracowania sprawozdania należy wejść na stronę http://trzymajforme.pl/ankieta na której dostępny jest formularz sprawozdania. Jeżeli Program „Trzymaj Formę!” realizowany jest w obrębie Zespołu Szkół zarówno przez szkołę podstawową, jak i gimnazjum, wówczas dla każdej ze szkół należy wypełnić odrębny formularz.

Powyższy formularz składa się z 30 pytań. W formularzu uwzględniono pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru oraz pytania opisowe. Pytania wymagają przedstawienia informacji z zakresu działań podjętych w ramach realizacji Programu oraz wyrażenia opinii na temat poszczególnych jego elementów. Wypełniając ankietę należy udzielić odpowiedzi na każde z zawartych pytań.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy kliknąć przycisk „wyślij” zlokalizowany na końcu sprawozdania. Czynność ta spowoduje przesłanie wypełnionego kwestionariusza ankiety w formie elektronicznej do bazy systemu.

Uwaga! Jedynie całościowo wypełnione sprawozdanie zostanie przyjęte przez system.
W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu, system wskaże pytanie, które należy uzupełnić.

Termin przekazania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”  w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja) szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić ii wysłać online w terminie do 9 czerwca 2017 roku (piątek).

Pozdrawiam,

Renata Łabińska, tel. kontaktowy (24) 367-26-14

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do III etapu.

Lista zakwalifikowanych do III etapu.pdf (788.2 KiB)

Zmiana Terminu III etapu konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

Pismo dot. zmiany terminu III etapu.pdf (958.4 KiB)

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!"

ZAŁOŻENIA REALIZACJI XI EDYCJI

Hasło: „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”

Obszary realizacji:

 • žŻywienie
 • žAktywność fizyczna
 • žEdukacja konsumencka, ze szczególnym uwzględnieniem nie marnowania żywności

Materiały edukacyjne:

 • PORADNIK DLA NAUCZYCIELI (zmiany w rozdziale aktywność fizyczna)
 • žSCENARIUSZE ZAJĘĆ na stronie internetowej programu www.trzymajforme.pl w zakładce dla nauczycieli
 • žBROSZURA DLA MŁODZIEŻY
 • žPLAKAT Z TALERZEM ZDROWIA
 • žULOTKA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE

Nowa strona internetowa programu (technologia responsywna):

 • žInteraktywny talerz zdrowia
 • žKalkulator kalorii
 • žMateriały edukacyjne w wersji PDF
 • žGotowe scenariusze zajęć podzielone na edukacyjne, społeczne, medialne i badawcze

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów.

Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych - zarówno tych, które uczestniczą
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i tych placówek, które nie realizują Programu.

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej,
w szczególności poprzez:

 • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
 • pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania
  z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Konkurs jest trzyetapowy.

Strona internetowa konkursu: https://konkurs.trzymajforme.pl

Regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie konkursu.

Harmonogram konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu):

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez uczniów danej szkoły, jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszeniadokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. (piątek).
 2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego dostępnego
  w ramach Internetowego Systemu Konkursowego, a następnie wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej terenowo dla lokalizacji placówki szkolnej.
 3. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Konkursie następuje po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń uwzględniającej sprawdzenie dotrzymania przez placówkę terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). Placówki szkolne zostają poinformowane o wyniku procesu weryfikacji w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. (poniedziałek).
 4. I etap – szkolny przeprowadzany jest on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, w wybranym przez Koordynatora terminie pomiędzy 13 lutego 2017r. (poniedziałek) a 3 marca 2017 r. (piątek). Lista terminów przeprowadzenia I etapu szkolnego będzie dostępna dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu Konkursowego.
 5. Czas trwania pierwszego etapu konkursu wynosi 45 minut.
 6. W terminie do dnia 24 marca 2017 r. (piątek) Komisja Konkursowa ogłasza na stronach internetowych www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl listę laureatów
  I etapu szkolnego. Wyniki uczniów danej szkoły będą dostępne dla Koordynatora  w ramach Internetowego Systemu Konkursowego po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej.
 7. II etap – powiatowy Konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu wiedzy w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00. Etap powiatowy przeprowadzany jest w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.
 8. Czas trwania drugiego etapu konkursu wynosi 45 minut.
 9. Lista uczestników Konkursu, zakwalifikowanych do III etapu – ogólnopolskiego Konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl w terminie do dnia 19 maja 2017 r. (piątek). Wyniki uczniów danej szkoły będą dostępne dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu Konkursowego po ogłoszeniu wyników.
 10. III etap ogólnopolski Konkursuzostanie przeprowadzony w dniach 14-16 czerwca 2017 r. (środa–piątek) w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu będzie podana na stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl
 11. III etap - ogólnopolski składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 45 minut. Część praktyczna składa się z trzech zadań z zakresu tematyki konkursu. Na wykonanie zadań w części praktycznej uczestnik ma 60 minut.
 12. Zakończenie Konkursu - rozdanie dyplomów, nagród, zaświadczeń następuje bezpośrednio po zakończeniu etapu ogólnopolskiego.
 13. Lista finalistów i laureatów zostanie ogłoszona w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. na stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl.

MONITORING

Ewaluacja programu powtarzana jest cyklicznie, co 3 lata.

Monitoring przeprowadzany jest pod kątem skuteczności programu w zakresie stylu życia młodzieży objętej działaniami programowymi.

Cel i zakres badania:

Celem badania będzie analiza codziennych zachowań młodzieży w zakresie żywienia, nawodnienia, aktywności fizycznej oraz ocena wpływu uczestnictwa w programie na zmianę nawyków w tym zakresie. W badaniu uwzględnione zostały ponadto pytania sprawdzające poziom wiedzy konsumenckiej respondentów oraz pytania dotyczące samooceny stanu zdrowia.

Termin badania: do końca listopada br.

Dobór próby:

 • žUczniowie szkół gimnazjalnych.
 • 6 tys. gimnazjalistów w całej Polsce.
 • 831 uczniów w województwie mazowieckim + 20% rezerwy, tj. łącznie 997 uczniów.
 • ž50% uczestniczących w programie i 50% nieuczestniczących do tej pory w zajęciach.
 • ž66% z miast (658 uczniów) i 34% (339 uczniów) z obszarów wiejskich (25 powiatów szkoły miejskie, 13 powiatów szkoły wiejskie).
 • žW każdym powiecie łącznie 26 uczniów (13 osób, które brały udział i 13 osób, które nie brały udziału w programie „Trzymaj Formę”)
 • žPowiaty wytypowane do ankietyzacji szkół miejskich: Ciechanów, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Kozienice, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piaseczno, Płock (Gimnazjum Nr 4 w Płocku) , Pruszków, Pułtusk, Radom, Siedlce, Sochaczew, Szydłowiec, Warszawa, Warszawa Zachód, Wołomin, Wyszków, Zwoleń, Żuromin, Żyrardów.
 • žPowiaty wytypowane do ankietyzacji szkół z obszarów wiejskich: Białobrzegi, Gostynin, Lipsko, Łosice, Maków Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Przasnysz, Przysucha, Sierpc, Sokołów Podlaski, Węgrów
 • žMeldunek do WSSE w terminie do 30 listopada br.: nazwa i adres szkoły, klasa, liczba uczniów realizujących i nierealizujących biorąca udział w badaniu, imię i nazwisko szkolnego koordynatora badań (wzór meldunku zostanie przesłany po szkoleniu).

Sposób przeprowadzenia badania:

 • žBadanie anonimowe w wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
 • žAnkieta składa się z części merytorycznej (38 pytań) i metryczki (7 pytań).
 • žPytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (sposób udzielenia odpowiedzi jest każdorazowo wskazany w poleceniu).
 • žAnkieta dostępna on-line na stronie www.trzymajforme.pl/monitoring_programu
 • žKwestionariusz ankiety nosi tytuł „Informacja z realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja).
 • žSzkoła przystępująca do badania rozpoczyna od wypełnienia ankiety dla szkoły „ankieta szkoły>>>”.
 • žSzkolni koordynatorzy proszeni są o wypełnienie wstępnej metryczki w celu umożliwienia wypełniania ankiet przez uczniów.
 • žUczniowie rozpoczynają wypełnianie ankiety poprzez wybór placówki, do której uczęszczają.
 • žSzkolni koordynatorzy powinni sprawdzić, czy uczniowie dokonali prawidłowego wyboru szkoły w formularzu.
 • žPo udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy wysłać ankietę („wyślij” na końcu ankiety)
 • žNie ma możliwości wysłania ankiety, która jest niekompletna.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Terminy:

23 czerwca 2017 rok

Sprawozdawczość dla szkół:

 • žAnkieta dostępna on-line na stronie http://trzymajforme.ecms.pl/ankieta/
 • žKwestionariusz ankiety nosi tytuł „Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja).
 • žAnkietę wypełnia szkolny koordynator programu.
 • žAnkieta nie jest anonimowa.
 • žFormularz skład się z 30 pytań zamkniętych i otwartych.
 • žPo udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy wysłać ankietę („wyślij” na końcu ankiety)

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

    Wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz zaleceniom „Białej Księgi Komisji Europejskiej – strategia dla Europy,  w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, zapoczątkowały w roku 2006 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Program promuje zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.

    Program „Trzymaj Formę!” skierowany jest do uczniów V i VI klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, zwiera również wytyczne dla dyrektorów szkół w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności w sklepikach szkolnych.

Cele szczegółowe programu:

 • zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,
 • kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,
 • rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

Treści programowe:

 • Żywienie człowieka
 • Wybrane elementy edukacji konsumenckiej
 • Aktywność fizyczna

Realizatorzy:

 • pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na poziomie wojewódzkim i powiatowym,
 • koordynatorzy szkolni,
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele: biologii, wychowania fizycznego, przyrody, matematyki, chemii, języka polskiego, informatyki, plastyki, techniki, religii, historii, geografii, języka angielskiego, niemieckiego, fizyki, muzyki, nauczania początkowego, wychowania do życia w rodzinie,
 • pedagodzy,
 • psychologowie,
 • opiekunowie świetlic,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • opiekunowie kół teatralnych,
 • Rady Rodziców,
 • opiekunowie szkolnych kół PCK,
 • właściciele sklepików szkolnych.

Strony internetowe z informacjami o programie:

http://www.trzymjaforme.pl/

http://www.stacjazdrowia.gov.pl/

Wróć