Przejdź do treści

Terminy Sprawozdań

XI edycja Trzymaj Formę

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym 2016/2017  XI edycję Programu “Trzymaj Formę!” zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania on-line. Ankieta jest  dostępna na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/ .

Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora Programu „Trzymaj Formę” nosi tytuł “Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja)., który prosimy wypełnić i odesłać do dnia 9 czerwca 2017 roku (piątek).

Informuję, że brak jest możliwości edycji danych zawartych w formularzu po jego wysłaniu. Koordynator szkolny, który wypełni formularz i prześle do bazy nie będzie miał już możliwości wprowadzenia zmian . Dlatego przed wysłaniem konieczne jest dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych i wydrukowanie sprawozdania dla siebie.

Poniżej przekazuję dodatkowe informacje dotyczące sprawozdania:

Dostęp do formularza sprawozdania:

Formularz sprawozdania realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” dostępny jest dla wszystkich szkolnych koordynatorów programu online na stronie http://trzymajforme.pl/ankieta/

Wypełnienie formularza sprawozdania:

Każdy szkolny koordynator programu realizujący w bieżącym roku szkolnym Program „Trzymaj Formę!” zobowiązany jest do przygotowania zbiorczej informacji z działań podejmowanych w ramach realizacji założeń programowych. Koordynator szkolny przygotowuje sprawozdanie online i przesyła je w formie elektronicznej.

Przystępując do opracowania sprawozdania należy wejść na stronę http://trzymajforme.pl/ankieta na której dostępny jest formularz sprawozdania. Jeżeli Program „Trzymaj Formę!” realizowany jest w obrębie Zespołu Szkół zarówno przez szkołę podstawową, jak i gimnazjum, wówczas dla każdej ze szkół należy wypełnić odrębny formularz.

Powyższy formularz składa się z 30 pytań. W formularzu uwzględniono pytania zarówno jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru oraz pytania opisowe. Pytania wymagają przedstawienia informacji z zakresu działań podjętych w ramach realizacji Programu oraz wyrażenia opinii na temat poszczególnych jego elementów. Wypełniając ankietę należy udzielić odpowiedzi na każde z zawartych pytań.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, należy kliknąć przycisk „wyślij” zlokalizowany na końcu sprawozdania. Czynność ta spowoduje przesłanie wypełnionego kwestionariusza ankiety w formie elektronicznej do bazy systemu.

Uwaga! Jedynie całościowo wypełnione sprawozdanie zostanie przyjęte przez system.
W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu, system wskaże pytanie, które należy uzupełnić.

Termin przekazania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”  w roku szkolnym 2016/2017 (XI edycja) szkolni koordynatorzy programu powinni wypełnić ii wysłać online w terminie do 9 czerwca 2017 roku (piątek).

Pozdrawiam,

Renata Łabińska, tel. kontaktowy (24) 367-26-14

Informacja z realizacji programu koordynator przedszkolny-szkolny do 30 maja 2017

Informacja z realizacji programu koordynator przedszkolny-szkolny.doc (233.5 KiB)

Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2015/2016 (X edycja)

Uprzejmie prosimy Szkolnego Koordynatora Programu „Trzymaj Formę!” o przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych w ramach realizacji programu oraz wyrażenie swoich opinii na ten temat.

Uzyskane informacje posłużą nam do oceny efektów podejmowanych działań oraz udoskonalania kolejnych edycji programu.

Wybrane odpowiedzi prosimy zaznaczać znakiem „X” przy numerze odpowiedzi lub w odpowiedniej rubryce. W pytaniach z wykropkowanym miejscem prosimy wpisać własną wypowiedź.

Informację należy przesłać do dnia 10 czerwca 2016 roku na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, ul. Kolegialna 20 (09-402 Płock) lub promocjazdrowia.plock@psse.waw.

Dziękujemy Organizatorzy ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

X edycja Szkolny Koordynator Trzymaj Formę 2015-2016